Aanmelden

Aanmelden als lid van de Wadvaarders

Fijn dat je lid wilt worden van onze vereniging.
Hiermee versterkt je onze stem en help je mee de Wadden open te houden voor de pleziervaart.
Als lid verklaar je te houden aan de Erecode.

De contributie is € 28,= per jaar (zonder automatische incasso € 33,=)
Je ontvangt tweemaal per jaar ons mooie blad "Berichten" en je hebt gratis toegang tot alle gegevens van Nautin (zoals QuickTide App en en de boeienbestanden).
Nieuwe leden ontvangen uiteraard hun eerste Wadvaardersvlag gratis.


Contactgegevens


Adres

 


Over mijn boot


Gegevens voor contributiebetaling

Bovenstaand veld "BIC 1" wordt automatisch gevuld bij een nederlands banknummer. Alleen in geval van een buitenlandsnummer dient deze BIC-code te worden ingevuld.Beveiligingscode Beveiligingscode