Bestuur


rob-leemans
Rob Leemans, voorzitter
rettizroov.[antispam].@wadvaarders.nl
 • Algemeen aanspreekpunt
 • Perscontacten
 • Strategie en beleid van de vereniging
 • Coördinatie van het optreden naar binnen en naar buiten
robbert-van-der-eijk
Robbert van der Eijk, secretaris
siraterces.[antispam].@wadvaarders.nl
 • Verslaglegging
 • Postbehandeling
 • Beheer externe contacten
 • Ledencontacten
 • Berichten aan Wadvarenden
 • Communicatie via Twitter
 • Organisatie jaarvergadering en regiobijeenkomsten
ijsbrand-dijkstra
IJsbrand Dijkstra, penningmeester
retseemgninnep.[antispam].@wadvaarders.nl
 • Financiëel beleid
 • Aansturing financiële administratie
 • Financiële verslaglegging

jan-roben

Jan Röben
jjrobenadgmail.com

 • Organisatie beurzen, cursussen, startersgesprekken
 • Vertegenwoordiging bij Nautin
 • Vertegenwoordiging bij overheden
 • Vertegenwoordiging bij beheerders Waddengebied
peter-doting

Peter Doting
peterdotingadgmail.com

 • algemeen lid
bertien-broekhans

Bertien Broekhans
snahkeorbneitreb.[antispam].@gmail.com

 • algemeen lid