Visie van de Wadvaarders

engelsmanpl-3

Wadvaarders zijn natuurgenieters. Zij willen de natuur niet verstoren, zij willen juist bijdragen aan natuurbehoud.

De Wadden zijn een uniek natuurgebied. Ook de Wadvaarders hebben daarom ingestemd met de status van UNESCO werelderfgoed.
Maar we willen ook graag genieten van die natuur. En dus vinden we dat het Wad voor de pleziervaart toegankelijk moet blijven.

Beheermaatregelen voor natuurbehoud zijn nodig. Dat vinden wij ook! Maar het beheer moet in balans zijn. Geen onnodige maatregelen en wél duidelijke regels.

Met inbreng is van de recreatievaart kunnen we het draagvlak voor maatregelen vergroten.
Dat helpt ook de natuur verder. 

 

 

img-0051

 

Wij als Wadvaarders helpen graag mee met promoten van goed gedrag op de Wadden: geen onnodige hinder veroorzaken, ontzien van broed- en en fourageergebieden van vogels en zeehonden niet storen. 
Met de erecode voor Wadvarenden helpen we hier aan mee.

De Vereniging Wadvaarders is van mening dat natuur en recreatie uitstekend samengaan. Vooral als wij er samen de schouders onder zetten.