Getijden

Op het Wad hebben we te maken met getijden. Met eb en vloed (stroom mee of stroom tegen?) en met hoog en laagwater (kan ik wel over die ondiepte?).
Dus een beetje kennis van het getij is wel belangrijk.

Zelf berekeningen maken: kijk bij Diepteberekeningen


Dagelijks getij

Tweemaal per dag is het hoogwater en weer laagwater.
Elke dag is dat weer anders, elke dag komt het ongeveer een uur later.
En op elke plek op het Wad is het weer anders. Hoe verder naar het oosten, hoe later het hoogwater is. In Delfzijl is bijna vijf uur later hoogwater dan in Den Helder.
Daarom zijn er verschillende getijdentabellen voor de diverse plaatsen op het Wad, zie Nautin.nl voor de getijdengegevens voor het lopende jaar. 

Wekelijks getij

De ene week is het springtij, een week later is het doodtij. Enzovoort.
Met springtij komt het hoogwater hoger en stroomt het heftiger. Met doodtij komt het water minder hoog en is het water rustiger. 

Stroom mee of tegen

Met opkomend water (vloed, dus) stroomt het water het Wad op. Het water stijgt tot dat het hoogwater is. Een uur na hoogwater stroomt het water weer terug naar zee. Het is dan afgaand tij (eb, dus).
Al het water dat het Wad op stroomt of weer uit stroomt moet zich door de zeegaten de zeegaten heen persen. Daar stroomt het dus het hardst. Soms wel twee knopen of meer. Onder de eilanden is de stroom het minst. 

Verhoging en verlaging

Het getij gedraagt zich niet helemaal zoals de getijdentabel aangeeft. Afhankelijk van het weer kan er een verhoging of verlaging zijn.
Harde westenwind geeft een verhoging; een lang doorstaande wind uit het oosten geeft een verlaging. Ook de luchtdruk speelt mee: elke millibar hogere druk (boven de 1013 mBar) geeft een centimeter verlaging. 

LAT of NAP

De natuur heeft geen weet van LAT of NAP. Deze begrippen zijn alleen van belang wanneer je diepteberekeningen maakt voor passeren van relatief ondiepte stukken.
De zeekaarten werken met LAT. Dat wil zeggen dat de op de kaart vermelde dieptes ongeveer de dieptes bij laagwater zijn, Meestal staat er meer water.

Meer vind je bij de rubriek Diepteberekeningen   .

Meer detailuitleg over getijden en stroming in de Waddenzee vind je in dit pdf-bestand 

Hoe hoog komt het water vandaag?

Hoe weet je wanneer het hoog- of laagwater is? Hoe hoog komt het water vandaag?
Wanneer krijg ik stroom mee?

De basisregels

Gebruik de juiste getijdentabel

  • op papier (Den Helder, Harlingen, Lauwersoog, Delfzijl)
  • via een app, bijv Windfinder of een van de vele getijden app's
  • QuickTide  van Nautin - gratis voor Wadvaarders

Kijk of er verhoging of verlaging is

  • luister naar het uurbericht van de verkeersposten (Brandaris of Schier)
  • vraag het per marifoon aan de havendienst of sluiswachter
  • kijk op de website van Rijkswaterstaat  
  • Kijk op QuickTide  

 
De getijdegolf langs onze kust 

getijdegolf