Regelgeving

De regels in Nederland

 

Waar mag je varen?

Het antwoord op deze vraag is in principe eenvoudig: overal, tenzij het gebied op de hydrografische kaart is gemarkeerd als verboden toegang tijdens een bepaalde periode. Dit zijn de Artikel 2.5-gebieden (voorheen Artikel 20). En let op, deze gebieden wijzigen jaarlijks. Dus gebruik een recente zeekaart.
Soms lopen betonde geulen door een Artikel 2.5-gebied. Dan kunnen er beperkingen zijn aan de tijd dat je er mag varen, zoals bijvoorbeeld bij de Blauwe Balg. Ook deze informatie staat op de zeekaart.

Maar: Afhankelijk van de plaatselijke situatie kan een gebied tijdelijk worden afgesloten of eerder opengesteld worden dan op de zeekaart staat aangegeven volgens het principe 'afsluiten als het moet, openstellen als het kan'.  Bijv. als op een plek na een overstroming niet langer wordt gebroed.
Op Nautin worden afsluitingen wekelijks bijgehouden. Kijk daarom voor de actuele situatie altijd op Nautin.nl 

Waar mag je droogvallen?

Overal waar je mag varen, mag je ook droogvallen. Let wel: er zijn geulen waar je alleen een paar uur rond hoogwater mag varen (zie Art. 2.5-gebieden). Daar mag je uiteraard niet droogvallen.

Snelheidsbeperking

Op het Wad geldt een maximum snelheid van 20 kilometer per uur, uitgezonderd in de grote diepe geulen.

Mist

Bij slecht zicht op de Waddenzee:

 • in de hoofdgeulen mag een jacht NIET VAREN (dat is een geul voor de veerboot “haven-haven” of voor de beroepsvaart “haven-zeegat” vice versa). Je mag bij slecht zicht dus ook niet vertrekken uit een haven.
  Als je al varend door mist overvallen wordt moet je buiten de vaargeul voor anker gaan. Want een haven binnenvaren mag dus ook niet.  
 • buiten de hoofdgeulen mag een jacht bij slecht zicht wel varen. Maar er komt altijd een moment dat je een hoofdgeul moet kruisen; en om dat te vermijden moet je daarvóór dan dus al voor anker gaan.

Ook als je een radarreflector hebt of een jachtradar en een radar-opleiding gelden bovenstaande regels.

Extra regels voor de Slenk

In de Slenk (bij Terschelling) gelden sinds 2012 extra regels:

 • de motor moet standby zijn (als je een motor hebt)
 • je moet op de marifoonkanaal 2 uitluisteren (als je een marifoon hebt)
 • je mag niet kruisen als er een veerboot aankomt

 Vaarbewijs

 • Voor een boot langer dan 15 meter of die sneller kan dan 20 km/uur heb je een vaarbewijs nodig. Ook op de Wadden. Lees meer 

 

De regels in Duitsland

De regels voor de Duitse Wadden zijn grotendeels gelijk aan de regels voor de Nederlandse Waddenzee.

Dit geldt ook voor het vaarbewijs. Je hebt alleen een vaarbewijs nodig wanneer je boot langer is dan 15 meter of sneller kan varen dan 20 km/uur. Als je boot wel groter (of sneller) is, dan voldoet het Nederlands vaarbewijs. 
In alle gevallen is het toch wel handig om een ICC mee te nemen. Een ICC is een Internationaal Certificaat van Competentie. Dit is te bestellen bij de Vamex.

Regels voor de diverse natuurbeschermingsgebieden vind je hier Wassersport im Nationalpark en hier Nationalpark Wattenmeer.

In een schemaatje ziet het er alsvolgt uit.

Mag je hier... VSG/RSG Zone I Zone II
  varen door bebakende geul ja 1) ja ja
  varen buiten bebakende geul nee ja, mits 2) ja
  ankeren nee ja, mits 3) ja
  droogvallen nee ja, mits 3) ja
  overnachten nee ja, mits 3) ja
 1. waar een bebakend vaarwater ingericht is, mag ook gevaren worden
 2. alleen van 3 uur voor tot 3 uur na hoogwater
 3. alleen in het vaarwater mag geankerd en drooggevallen worden. Je mag dan ook 50 meter van de boot weg; natuurlijk geen herrie maken, etc.