Hoe wij werken

De Wadvaarders hebben invloed door middel van overleg. Wij participeren in vele overleggen. Wij praten mee over de ontwikkelingen voor de Wadden: planologie, jachthavens, betonning, informatievoorziening... op elk gebied helpen we mee om tot evenwichtige besluitvorming te komen.

Omgevingsberaad Wadden (OBW)

Het Omgevingsberaad Wadden is sinds kort het belangrijkste beheerorgaan van de Wadden. Via het Verbond Vaarrecreatie Wadden (VVW) zijn de Wadvaarders hierin vertegenwoordigd.

Toeristisch Omgevingsberaad Wadden (TOWB)

In het Toeristisch Omgevings Waddengebied hebben de betrokken toeristische partijen vooroverleg. Standpunten van het TOWB gaan via de vertegenwoordiger naar het Omgevingsberaad Waddengebied.

Netwerk Vaarrecreatie Nederland

De vereniging Wadvaarders is vertegenwoordigd in de landelijke organisatie van de gezamenlijke organisaties op het gebied van waterrecreatie. Het Netwerk vertegenwoordigt op zijn beurt de waterrecreatie bij het overleg met landelijke overheden. Daarbij gaat het over wetten, regelingen en afspraken die van belang zijn voor de vaarrecreatie op het Wad.

Kombergingen Waddenzee

Kombergingbijeenkomsten zijn informele overleg- en samenwerkingsverbanden. Ook hierin participeren de Wadvaarders.
Een "komberging" is het stroomgebied van een hoofdgeul tussen de eilanden. Per komberging is er beheeroverleg waarbij de betreffende belanghebbenden aanschuiven.

Betonningsoverleg

De Wadvaarders overleggen, samen met de Vereniging voor Beroepschartervaart (BBZ), met Rijkswaterstaat over gewenste veranderingen in de betonning op de Wadden.

Trilateral Wadden Sea Sailing Association

Internationaal werken de Wadvaarders samen met de Duitse en Deense organisaties. De Soltwaters en de Vadehavets Bådklubber. Via de gezamenlijke stichting TWSSA van de drie organisaties hebben de Wadvaarders een vertegenwoordiger in de trilaterale Wadden Sea Association.

De Wadvaarders werken nauw samen met:

  • Verbond Vaarrecreatie Wadden (VVW)
  • Coalitie Waddennatuur (CWN)
  • Raad van Advies Waddenhavens
  • De visserij
  • Staatbosbeheer
  • Waddenunit, ministerie EL&I
  • TWSSA (Trilateral Wadden Sea Sailing Association)
  • Koninklijk Nederlands Watersport Verbond

En verder zijn de Wadvaarders sponsor van Nautin.