Bijeenkomsten

Ja, de Wadvaardersdag 2023 gaat door!

Op 28 januari 2023 komen we weer bij elkaar; traditiegetrouw in de gastvrije Maritieme Academie in Harlingen

Programma

Verslag Wadvaardersdag 2022

Bekijk het dagprogramma

Op 19 maart 2022 kon de Wadvaardersdag eindelijk weer in de Maritieme Academie Harlingen plaatsvinden. Na twee jaar van alternatieven voelde dat toch weer als terugkomen in onze thuishaven.

Zo’n 130 wadvaarders waren naar Harlingen gekomen. Het programma was als gebruikelijk: lezingen, workshops en lunch; gevolgd door onze ledenvergadering. ’s Morgens luisterden we naar een boeiende voordracht van Doeko Bosscher over het boek "Omringd door Water" dat hij samen met Jan Bank heeft geschreven. Het boek beschijft alle Nederlandse eilanden (verschenen in 2021 bij Prometheus).

Daarna werd de Wadvaarders wisseltrofee uitgereikt aan de beheerders van het haventje van de Cocksdorp: Karin Scholte en Martien Boon. Dit als waardering voor hun vrijwillige inspanningen om het haventje en met name de aanlegsteiger in stand te houden. Ook plaatsen zij prikken naast het ondiepe aanloopgeultje.
Karin Scholte nam de trofee in ontvangst en vertelde aan de hand van veel foto’s over de geschiedenis van het haventje, het bestaansrecht van het haventje en welke veranderingen nu al worden aangebracht bij het haventje.

De workshops aan het eind van de ochtend vormen altijd weer een van de redenen om de tocht naar Harlingen te ondernemen. De workshops "Onbetonde Routes", "QuickTide", "Het leven in de Waddenzee" en "komende regelgeving voor de Duitse Wadden" werden druk bezocht. Zo druk zelfs, dat het ten koste ging van de workshops verzorgd door Sailwise en de Waddenunit. 

Na de lunch werden in de algemene ledenvergadering –nog altijd met ruim 90 leden aanwezig en tientallen online- de officiële onderwerpen vlot en zonder veel vragen afgewerkt waardoor er ruim tijd was voor de verschillende werkgroepen binnen de vereniging om hun activiteiten toe te lichten.

Zo vertelde Maja Overvliet hoe in 2021 de werkgroep Schoner Wad met 13 schepen (waarop 86 deelnemers) heeft meegedaan aan de trilaterale Clean up dag in september en deed ze de oproep vooral de Wadvaarderstas op je tochten mee te nemen en te vullen met troep om mee te helpen het Wad schoon te houden.
Ook de verschillende vertegenwoordigers van de werkgroepen "Aanlegfaciliteiten", "Internationaal", "het Platform Waterrecreatie", "Startersondersteuning" een interessante toelichtingen op hun activiteiten.

Aan het eind van de ledenvergadering werd afscheid genomen van twee belangrijke bestuursleden die aan hun maximale termijn van negen jaar zaten. IJsbrand Dijkstra als penningmeester en Jan Röben belast met o.a. communicatie en PR traden terug.
Peter Doting, vorig jaar al in het bestuur gekozen, neemt het penningmeesterschap van IJsbrand over. En de taken van Jan zijn overgeheveld naar Gerard van Dorp, die het afgelopen jaar al als aspirantbestuurslid meedeed. Johan Weijland, kersverse voorzitter van Nautin, is uit dien hoofde ook met algemene stemmen in het bestuur van de Wadvaarders gekozen.
Jan Röben blijft actief voor de recreatievaart als voorzitter van Netwerk Recreatievaart Nederland en IJsbrand Dijksta gaat door als penningmeester bij Nautin. 

Verslag Wadvaardersdag 2021

Elke 4e zaterdag in januari organiseren wij traditiegewijs onze Wadvaardersdag.
Een dag met lezingen en workshops. En vooral ook een ontmoetingsgelegenheid.
Deze dag is toegankelijk voor iedereen die geïntereseerd is; lid of geen lid.

Dit jaar met een interessante lezing van mw Katja Philippart, directeur van de Waddenacademie.

philippart

Video-registratie   

Verslag Wadvaardersdag 2020

Vorig jaar vierden wij  onze Wadvaardersdag 
op Schiermonnikoog ons 30-jarig lustrum  

's Morgens waren er toespraken van de burgemeester van Schiermonnikoog Ineke van Gent, de commissaris van de Koning voor Friesland en voorzitter van het RCW Arno Brok en de oud-voorzitters van de vereniging.
In de middag was aansluitend de jaarlijkse ledenvergadering van de vereniging. 

In het ochtendprogramma heeft dichter Eeltsje Hettinga ook eenWaddengedicht voorgedragen in het Fries en in het Nederlands