Voorwaarden

 

De website www.wadvaarders.nl wordt door de Vereniging Wadvaarders ter beschikking gesteld aan leden en geïnteresseerden onder de volgende voorwaarden.

Acceptatie van de voorwaarden

Met het gebruiken van deze website accepteert de gebruiker de gebruiksvoorwaarden.

Aansprakelijkheid

De Vereniging Wadvaarders aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, veroorzaakt door het gebruik van de informatie op deze site.

Beschikbaarheid van de website

Hoewel de website bijna continue operationeel is, garandeert de Vereniging Wadvaarders de beschikbaarheid van deze website niet.
Ook garandeert de Vereniging niet het beschikbaar blijven van informatie op deze website. Elke informatie kan zonder vooraankondiging van de website worden verwijderd.

Fouten, onjuistheden, niet actuele informatie

Hoewel de website met zorg wordt samengesteld, kunnen er toch fouten en feitelijke onjuistheden optreden. Ook kan de informatie niet meer actueel zijn. De Vereniging Wadvaarders aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt of mede-veroorzaakt door onjuistheden op deze site.

Auteursrechten

Er is naar beste weten geprobeerd uitsluitend gebruik te maken van materiaal (tekst en foto’s) waarvan de Vereniging Wadvaarders het recht van publicatie heeft verworven. Mochten onverhoopt toch rechten worden geschonden, maakt u ons dan daarop attent.

Overname van inhoud van de website

Het overnemen van gegevens van deze website is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van de Vereniging Wadvaarders.
Het deep-linken naar deze website is uitsluitend toegestaan met bronvermelding. Wanneer het deep-linken, naar oordeel van de vereniging onjuist geschiedt, kan deze toestemming worden ingetrokken. Er wordt geen garantie gegeven dat deep-links in continuïteit blijven werken.