Afsluiting broedgebied 't Rif (Engm.plt.)

Geplaatst op 31-05-2024  -  Categorie: Nav-Schier-Groningerbalg  -  Auteur: Robbert van der Eijk  -  Bron: Wadden unit

Op het Rif (noordelijk deel Engelsmanplaat) is sinds 15 april een noordwestelijk deel afgesloten met verbodborden.

Op 30 mei zijn de verbodsborden naar het noordoosten verplaatst om ook de nieuwe broedsels van enkele sternsoorten en strandplevier te beschermen. Alleen de waterrand kan nog betreden worden. De aflsluiting wordt aan het eind van het broedseizoen - begin augustus - weer opgeheven.

De Wadden zijn beweeglijk. Geulen veranderen soms snel, nieuwe ondieptes kunnen zich vormen. Navigatie-informatie kan snel verouderen.
Bedenk dit goed, zeker bij het beoordelen van oudere meldingen op deze pagina.

De meldingen op deze pagina worden buiten verantwoordelijkheid van de Vereniging Wadvaarders geplaatst.
ZIe ook onze gebruiksvoorwaarden